8 op basis van 5+ beoordelingen
4.5/5

Privacyverklaring

Wat gebeurt er met uw gegevens.

Keijzer Automotive

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met Keijzer Automotive. U bent klant van Keijzer Automotive en maakt gebruik van onze dienstverlening. Of u bent geïnteresseerd in onze dienstverlening en bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Is bovenstaande voor u van toepassing dan deelt u persoonlijke informatie met ons. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte door derden gebruikt wordt en dat u weet wat er met uw gegevens gebeurd.

Keijzer Automotive, gevestigd aan de Dorpsstraat 1029 K in Assendelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van de in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens.


Contactgegevens

E-mailadres: paul@keijzerautomotive.nl
KvK-nummer: 60919442
Btw-identificatienummer: NL002179221B96

Gegevens die door ons worden verwerkt
Als klant bij Keijzer Automotive bewaren wij enkel gegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden. Dit zijn:
 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

Daarnaast kan Keijzer Automotive in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

 • Kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • Technische gegevens over een voertuig;
 • Onderhoudshistorie van een voertuig;
 • Eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;

Bent u aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw e-mailadres en indien opgegeven uw voor- en achternaam.


Privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Keijzer Automotive zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van persoonsgegevens. Zo zorgen wij dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.
 • Voor bedrijven die voor Keijzer Automotive persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u verstrekte gegevens.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacybeleid is niet van toepassing op de diensten die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Keijzer Automotive behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wanneer wij dit doen zullen wij de laatste bewerkdatum onder aan deze pagina bijwerken. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Als u geen klant meer bij Keijzer Automotive bent en wenst om uit ons systeem gehaald te worden dan kunnen wij de gegevens verwijderen. Het is daarnaast mogelijk dat u geen informatie meer van ons wilt ontvangen. Hiervoor kunt u zich uitschrijven door dit bij ons aan te geven.
 • Keijzer Automotive heeft de meldplicht van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, of daadwerkelijk nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

– Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

– Consumentenbond: “Cookies verwijderen


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Informatie over het aanpassen en/of verwijderen van cookies op uw apparaat kunt u vinden via de instructies die op de hieronder genoemde websites zijn vermeld:

– Meer informatie over cookie-instellingen Google Chrome

– Meer informatie over cookie-instellingen Mozilla Firefox

– Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Edge / Microsoft Internet Explorer

– Meer informatie over cookie-instellingen Apple Safari (MacOS) / Apple Safari (iOS)

Bewerkdatum

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2024.